Hiện tại dự án Netsale.asia đã tạm dừng do không đủ nguồn lực để phát triển tiếp. Một số tính năng của Netsale sẽ được chúng tôi tiếp tục phát triển trên hệ thống Omisell – Nền tảng hỗ trợ bán hàng đa kênh (Omisell.com).

Các tính năng tương đồng với Netsale trên Omisell bao gồm:

  • Đồng bộ sản phẩm từ 1 kênh lên nhiều kênh nhanh chóng (Website, Landing page, Shopee, Lazada,…)
  • Kết nối hãng vận chuyển và tự động tạo vận đơn
  • Quản lý tồn kho tập trung
  • Kết nối nhà cung cấp và các nền tảng Affiliate, Dropship
  • Báo cáo kinh doanh đa kênh

Bạn có thể tìm hiểu thêm về hệ thống Omisell tại đây: Omisell.com

Trang web sẽ được chuyển hướng sau 5 giây...