Netsale Vietnam

1000 đơn trong 20 ngày

NGÀY 20: GO GLOBAL!

Hôm nay chính thức là ngày cuối cùng trong series thử thách 20

Đăng ký nhận thông tin về Netsale

*Và tham gia group facebook của Netsale tại đây