Kết nối hãng vận chuyển nội địa

Mục lục

Nhà cung cấp khi đăng bán sản phẩm trên Netsale đồng nghĩa với việc đang hỗ trợ những người bán trên Netsale bán hộ sản phẩm của mình theo hình thức dropship. Qua đó, người bán sẽ tạo đơn vận chuyển trên Netsale, và Nhà cung cấp là người quy định việc này. Khi cấu hình, nhà cung cấp có thể quy định các đơn vị vận chuyển cho sản phẩm.

Dưới đây là những hướng dẫn hỗ trợ Nhà cung cấp kết nối hãng vận chuyển nội địa cho người bán trên Netsale.

1. Kết nối đơn vị vận chuyển Boxme

Bước 1: Trỏ chuột vào tên tài khoản → Chọn “Cấu hình tài khoản”

Bước 2: Chọn phần “Tích hợp vận chuyển”

Chọn đơn vị Boxme để “Kết nối ngay”

Bước 3: Lấy API key để nhập vào ô yêu cầu.

Để có được API key từ Boxme, bạn truy cập vào website: https://oms.boxme.asia/

Đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu mà bạn đăng nhập Netsale. Sau đó trỏ chuột vào “Cấu hình tài khoản” -> “Tích hợp”

Sau đó di chuyển xuống phần API key.

Chọn mục “Tạo API” và đặt tên. Ở đây bạn có thể đặt tên là Netsale để phân biệt các API với nhau.

Sau khi tạo xong, sẽ hiển thị 1 API như thế này, và bạn copy dòng key vào ô cần điền ở mục kết nối trên Netsale.

Vậy là bạn đã hoàn tất kết nối Boxme – vận chuyển nội địa rồi đó!

2. Kết nối đơn vị vận chuyển Giao hàng nhanh

Bước 1: Trỏ chuột vào tên tài khoản → Chọn “Cấu hình tài khoản”

Bước 2: Chọn phần “Tích hợp vận chuyển” Tại đây chọn Giao hàng nhanh để kết nối.

Bước 3: Đăng nhập/Đăng kí tài khoản GHN tại https://ghn.vn/

Bước 4: Di chuột vào tên tài khoản trên GHN

Bước 5: Chọn mục API Key, copy mã đó vào mục điền API Key tại ô kết nối Netsale yêu cầu

Vậy là bạn đã hoàn tất kết nối GHN – vận chuyển nội địa rồi đó!

3. Kết nối đơn vị vận chuyển Giao hàng tiết kiệm

Nếu bạn chưa được kết nối GHTK thì hãy làm theo hướng dẫn dưới đây trước nhé!

Bước 1: Trỏ chuột vào tên tài khoản → Chọn “Cấu hình tài khoản”

Bước 2: Chọn phần “Tích hợp vận chuyển”. Tại đây chọn Giao hàng tiết kiệm để kết nối.

Bước 3: Đăng nhập/Đăng kí tài khoản GHTK tại https://khachhang.giaohangtietkiem.vn/khach-hang/dang_nhap

 

Bước 4: Di chuột vào mục “Sửa thông tin cửa hàng” trên GHTK

Bước 5: Chọn mục API Key, copy mã đó vào mục điền API Key tại ô kết nối Netsale yêu cầu

Vậy là bạn đã hoàn tất kết nối GHTK– vận chuyển nội địa rồi đó!

Chia sẻ:
Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on reddit
Reddit
Share on facebook
Share on linkedin
Share on telegram
Share on reddit

# Chuyên mục nổi bật

netsale-blog-youtube
Youtube Channel
netsale-blog-tutorial
Hướng dẫn sử dụng hệ thống
netsale-blog-ebooks
Bí kíp tăng trưởng
netsale-blog-product-suggestion
Gợi ý lựa chọn sản phẩm
Bạn đang tìm gì vậy?
Tìm kiếm bài viết của thành viên nhóm Cộng đồng Netsale Việt Nam – Hỗ trợ Dropshipping và kiếm tiền online

Bán chạy trên Shopee tuần này!

Đăng nhập Netsale để bắt đầu kinh doanh những sản phẩm này!