4. Nhà cung cấp cần làm gì khi có đơn hàng từ Netsale?

Mục lục

Khi bạn có đơn hàng trên Netsale nghĩa là đã có nhà bán hàng bán thành công sản phẩm mà bạn cung cấp. Nhà bán hàng sẽ nhập thông tin và địa chỉ nhận hàng của người mua trên hệ thống, sau đó đơn vị vận chuyển mà người bán hàng lựa chọn sẽ tới địa chỉ kho của bạn hoặc kho liên kết với Netsale bạn đã thiết lập trước đó để lấy hàng và giao tới địa chỉ nhận hàng trong đơn hàng đã được tạo. 

Dưới đây là hướng dẫn cụ thể các bước thực hiện sau khi bạn có đơn hàng từ Netsale:

Bước 1: Trỏ vào mục “Đơn hàng” và chọn “Danh sách đơn hàng”

Bước 2: Chọn “Order supplier” để xem danh sách đơn hàng phát sinh

Bước 3: Xác nhận giao hàng

1.  Đối với Nhà cung cấp tự lưu kho ngoài

Hệ thống sẽ giúp bạn tự động xét duyệt đơn ngay khi nhận thông báo và việc của bạn đó là chuẩn bị, đóng gói hàng hoá và chờ đơn vị vận chuyển qua lấy hàng giao đến địa chỉ của người mua.

2.  Đối với Nhà cung cấp lưu kho liên kết với Netsale

Vì sản phẩm của Nhà cung cấp nằm trong kho liên kết với Netsale nên hệ thống sẽ tự động xét duyệt “Sẵn sàng giao” hộ bạn, sau đó sản phẩm được lấy từ kho liên kết giao đến địa chỉ của người mua.

Netsale hỗ trợ người kinh doanh online theo mô hình Dropshipping trong việc tìm nguồn hàng giá gốc, mua hộ và vận chuyển đến tận tay khách hàng, tránh tồn kho và rủi ro về COD.

Tìm hiểu thêm tại:
- Hướng dẫn dành cho người mới
- Fanpage Netsale Việt Nam
- Cộng đồng Dropshipping Netsale Việt Nam
- Youtube Channel Netsale Việt Nam

Học hỏi thêm kiến thức và kinh nghiệm