Netsale Vietnam

Netsale - Nền tảng Dropshipping toàn diện nhất​

Tài chính

Giúp bạn có thể hiểu cách Netsale vận hành và xử lý dòng tiền của bạn từ khi bạn gửi tiền để thực hiện việc mua hàng đến khâu bạn bán được hàng và nhận tiền thu hộ COD

Tổng quan tiến trình xử lý
đơn hàng Dropship trên Netsale

Ngay khi bạn thực hiện tạo đơn hàng mới, Netsale sẽ có đội ngũ hỗ trợ trao đổi với nhà cung cấp Trung Quốc và bạn có thể theo dõi tình trạng đơn của bạn tại mục đơn bán.

1. Tạo đơn thành công

Đóng băng số tiền bằng tiền hàng đặt cọc

2. đã mua hàng

Trừ tiền đặt cọc vào số dư, Netsale ghi nhận lại số tiền đặt cọc

3. không mua được hàng

Giải phóng số tiền đóng băng về tài khoản

4. Đang xử lý trong kho nước gửi hàng nhận tại kho, chờ kiểm hàng

Giải phóng số tiền đóng băng về tài khoản

5. hàng rời hub nước gửi đang vận chuyển TQ-VN

Giải phóng số tiền đóng băng về tài khoản

6. chờ thông quan

7. đã thông quan

7. đã thông quan

9. sẵn sàng giao hàng

10. đang giao hàng

11. phát hàng thành công

một số bài viết liên quan

8. Hướng dẫn theo dõi dòng tiền trên hệ thống Netsale với đơn hàng Dropshipping

Để giúp bạn có thể hiểu cách Netsale vận hành và xử lý …

Ngày 10: Kết hợp Fulfillment – Tối ưu chi phí nhập hàng

Hành trình 20 ngày 1000 đơn cùng Netsale đã đi được nửa chặng …

Những hỗ trợ của Netsale trong việc lưu kho hàng hóa

Những hỗ trợ của Netsale trong việc lưu kho hàng hóa

Netsale là mô hình bán hàng toàn diện, không chỉ hỗ trợ bán …

gia nhập cộng đồng Netsale để cùng trao đổi
và chia sẻ kinh nghiệm Dropshipping ngay hôm nay