Netsale Vietnam

Netsale - Nền tảng Dropshipping toàn diện nhất​

Theo dõi đơn hàng

Để giúp bạn luôn cập  nhật và theo dõi trạng thái từng đơn hàng, Netsale cung cấp cho người dùng một hệ thống theo dõi đầy đủ các bước từ trao đổi với nhà cung cấp Trung Quốc cho đến việc giao nhận tại Việt Nam.

Theo dõi tình trạng
mua hàng trên Netsale

Ngay khi bạn thực hiện tạo đơn hàng mới, Netsale sẽ có đội ngũ hỗ trợ trao đổi với nhà cung cấp Trung Quốc và bạn có thể theo dõi tình trạng đơn của bạn tại mục đơn bán.

Bước 1 – Kiểm tra đơn hàng loạt

Truy cập vào đơn bán, Netsale sẽ liệt kê tất cả trạng thái đơn của các đơn hàng tại đây.

Bước 2: Kiểm tra đơn chi tiết

Để kiểm tra hành trình chi tiết trạng thái mua hàng của từng đơn, bạn hãy bấm chọn vào đơn hàng đó. Màn hình sẽ hiển thị thông tin đơn, Sau đó chọn vào mã PRxxxxx – mã mua hàng của đơn bạn nhé!

Bước 3: Theo dõi tình trạng

Sau khi truy cập vào mã mua hàng, bạn sẽ thấy chi tiết trạng thái của đơn. Mã PR sẽ cập nhật tình trang tới khi đơn hàng được giao tới kho Netsale TQ. Hành trình tiếp theo sẽ cập nhật tiếp ở mã vận đơn BMxxxxx

Theo dõi tình trạng giao hàng trên Netsale

Sau khi đơn hàng được đặt mua thành công – bạn có thể tiếp tục theo dõi tình trạng giao hàng để nắm được lộ trình của 1 đơn hàng

Bước 1 - Kiểm tra hàng loạt

Truy cập vào đơn bán, Netsale sẽ liệt kê tất cả trạng thái đơn của các đơn hàng tại đây

Bước 2 - Theo dõi từng đơn

Tại mục này, bạn chỉ cần bấm chọn vào từng đơn hàng.  Sau đó theo dõi tình trạng đơn ở mã đơn BMxxxx trên đơn.

một số bài viết liên quan

8. Hướng dẫn theo dõi dòng tiền trên hệ thống Netsale với đơn hàng Dropshipping

Để giúp bạn có thể hiểu cách Netsale vận hành và xử lý …

Ngày 7 – Kết thúc Tuần 1: Bạn đã có bao nhiêu đơn hàng?

Vậy là đã hết 1 tuần trong thử thách 20 ngày – 1000 …

7. Theo dõi tình trạng đơn hàng trên Netsale

Để giúp bạn luôn cập  nhật và theo dõi trạng thái từng đơn …

gia nhập cộng đồng Netsale để cùng trao đổi
và chia sẻ kinh nghiệm Dropshipping ngay hôm nay