Giải pháp của Netsale dành cho người bán

Bắt đầu kinh doanh online không cần bỏ vốn thông qua một nền tảng duy nhất

Lựa chọn nguồn hàng đa dạng trong và ngoài nước

Tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm trực tiếp từ các nhà cung cấp Trung Quốc và Việt Nam, đồng thời ước tính lợi nhuận ngay trên hệ thống

Đồng bộ với kênh bán online nhanh chóng

Kết nối với website bán hàng online hoặc các sàn TMĐT và tự động đồng bộ đăng bán sản phẩm

Dễ dàng quản lý đơn hàng

Lựa chọn phương án vận chuyển tối ưu nhất và theo dõi mọi thông tin về tình trạng đơn hàng của bạn trên cùng một hệ thống

Cùng Netsale bắt đầu cuộc hành trình ngay hôm nay